Tên sách
Cha Giàu Cha Nghèo
Thể loại

Download sách Cha Giàu Cha Nghèo của tác giả Robert Kiyosaki, Sharon Lechter thuộc thể loại Kinh tế – Kinh doanh miễn phí. Tải ebook định dạng PDF, EPUB, MOBI online.

Bài viết đánh giá

Bạn đọc - [Huyền] – Review sách Cha Giàu Cha Nghèo của Robert Kiyosaki và Sharon Lechter

Tác giả của nhiều cuốn sách tài chính cá nhân và giảng viên Robert T. Kiyosaki đã phát triển quan điểm kinh tế độc...

Đọc sách Online

Bạn vui lòng click VÀO ĐÂY để đọc ebook Cha Giàu Cha Nghèo.

Chia sẻ tới mọi người