Một trong những đặc điểm then chốt của mặt phải mà chúng ta thường gặp là tầm quan trọng của những mối quan hệ vững chắc. Công việc viết sách cũng không ngoại lệ. Trước hết, tôi muốn cảm ơn người hợp tác đồng thời cũng là bạn tôi, Sara Menguc. Nếu không có sự hỗ trợ và lòng nhiệt thành của Sara dành cho dự án của tôi, và niềm tin tưởng không ngừng của cô ấy dành cho tôi trong vai trò tác giả, tôi không dám chắc quyển sách Mặt Phải sẽ được ra đời. Tôi cũng xin gửi lời cám ơn đến chồng của Sara là Haluk, người đã tìm một số câu chuyện và gửi cho tôi, và xin cảm ơn đồng nghiệp của Sara là Amabel Gee.

Tôi phải gửi lời cảm ơn đến biên tập viên của tôi ở Nhà xuất bản Headline, John Moseley, người đã ủng hộ ý tưởng Mặt Phải và hoàn thành quyển sách. Tôi cũng xin cảm ơn David Wilson, Giám đốc Xuất bản dòng sách phi hư cấu của nhà xuất bản Headline. Cả John và David đều hỗ trợ tôi hết mình và rất hào hứng về dự án này từ những ngày đầu.

Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả những người đã dành thời gian trò chuyện, trao đổi với tôi về những câu chuyện của họ hay những công việc trong các lĩnh vực liên quan. Một vài  người đã trở thành bạn tốt của tôi. Tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Jodi Pliszka, Amit Goffer, Giáo sư Dan Ariely, Giáo sư Charles Carver, Giáo sư Susan Segerstrom, Mike và Bettina Jetter, Gemma Stone, Helen và Simon Pattinson, Richard Turner, Barnaby Lashbrooke, Krista Grueninger ở Hội Optimists International đã cho phép tôi viết về phương châm của Optimist, Mark Pollock, và Ken Ross, Chủ tịch tổ chức EKR đã cho phép đưa trích dẫn của Tiến sĩ Elizabeth Kubler-Ross vào sách.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người vợ yêu quý Karen của tôi, người đã tin vào dự án này ngay từ khi nó mới chỉ là một ý tưởng. Như các quyển sách trước của tôi, những nhận xét đóng góp và chinh sửa của cô ấy đã cải thiện bản thảo sau cùng rất nhiều.

Và cuối cùng, cảm ơn bạn đã đọc Mặt Phải. Tôi đã cố gắng để đảm bảo mọi điều trong quyển sách này đều chính xác. Mặc dù đã được những người nêu tên ở trên đóng góp ý kiến, nếu có bất kỳ sai sót nào thì đó hoàn toàn là lỗi của tôi.