Download sách Lee Kun Hee – Những Lựa Chọn Chiến Lược Và Kỳ Tích Samsung của tác giả Ji Pyeong Gil thuộc thể loại Kinh doanh miễn phí. Tải ebook định dạng PDF, EPUB, MOBI online.

Các bài đánh giá

Đọc sách Online

Bạn vui lòng click VÀO ĐÂY để đọc ebook Lee Kun Hee – Những Lựa Chọn Chiến Lược Và Kỳ Tích Samsung online.

Download Sách

Chọn định dạng cho cuốn sách mà bạn muốn download.

Download định dạng PDF Tải xuống
Lee Kun Hee – Những Lựa Chọn Chiến Lược Và Kỳ Tích Samsung
Đánh giá bài viết